Studijos / praktika užsienyje

Humanitarinių studijų centro studentai, norėdami gauti daugiau informacijos apie galimybę išvykti studijuoti arba atlikti praktiką užsienyje, gali kreiptis į projektų koordinatorę Ievą Brazauskaitę-Zubavičienę, 112 kab., el. p. ieva.brazauskaite@go.kauko.lt.

Studijuojate Lietuvoje, tačiau norite pažinti kitų šalių kultūrą, atlikti praktiką svetur, patobulinti savo užsienių kalbų įgūdžius bei įgyti naujų žinių? Tuomet Erasmus+ programa skirta kaip tik jums!

Kas gali dalyvauti Erasmus+ programoje?

Pretenduoti į Erasmus+ programos stipendiją studijoms / praktikai užsienyje ir į Erasmus+ programos studento statusą 12 mėnesių turi teisę visi Kauno kolegijos, pirmą kursą baigę studentai.

Į praktiką užsienyje pagal Erasmus+ programą gali vykti pirmo kurso pirmą semestrą baigę studentai. Tuomet praktikos trukmė – ne trumpesnė kaip 3 mėnesiai ir ne ilgesnė kaip vieneri mokslo metai.

Studentų mobilumo tikslai:

  • padėti studentams gauti studijų, kalbinės ir kultūrinės naudos iš mokymosi patyrimo kitose Europos šalyse;
  • skatinti institucijų bendradarbiavimą ir praturtinti studentus priimančių institucijų švietimo aplinką;
  • prisidėti prie aukštos kvalifikacijos, plačių pažiūrų ir užsienyje patyrusių jaunų būsimų specialistų bazės plėtojimo.

Erasmus+ mobilumo programos studentams garantuojama, kad studijų užsienyje laikotarpis bei gauti kreditai, vadovaujantis Studijų sutartimi, bus visiškai pripažįstami ir įskaitomi siunčiančioje aukštojo mokslo institucijoje, taip pat užtikrinama, kad Erasmus programos studijų metu nereikės mokėti papildomai jokių akademinių, registracijos mokesčių bei mokesčių už egzaminus, naudojimąsi laboratorijomis ir bibliotekomis.

Erasmus studijos Kauno kolegijos Humanitarinių studijų centre

Šiuo metu studijų centre yra pasirašyta 11 Erasmus sutarčių, pagal kurias studentai turi galimybę studijuoti 10 ES šalių, plačiau apie institucijas skaitykite:

Austrija www.paedak-krems.ac.at

Belgija www.ehb.be

Čekija www.upce.cz

Danija www.ucl.dk

Graikija www.panteion.gr

Ispanija www.um.es

Lenkija www. wsz.edu.pl

Portugalija www.ipb.pt

Suomija www.helia.fi

Turkija www.adu.edu.trwww.aksaray.edu.tr 

Rumunija www.uaic.ro

Atrankos kriterijai:

  • ankstesnių metų akademinės veiklos rezultatai;
  • užsienio kalbos mokėjimas (šalies, į kurią vykstama, arba tos kalbos, kuria vyks studijos, partnerinėje institucijoje);
  • motyvacija studijuoti/atlikti praktiką užsienyje;
  • asmens gebėjimas spręsti kylančias problemas.

Mobilumo gidas - informacinė sistema vykstantiems į užsienį.

Pasidalinkite savo nuomone:

Turite pastebėjimų? Pasiūlymų?
Norite išsakyti savo nuomonę ar pranešti apie įvykį?
Rašykite mums.

CAPTCHA Image