Verslo anglų kalba

Studijų programos forma: nuolatinė (3 m.), ištęstinė (4,5 m.).

Kalba, kuria dėstomi studijų programos dalykai: studijos lietuvių ir anglų kalbomis.

Kvalifikacinis laipsnis: suteikiamas humanitarinių mokslų profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis. 

Kodėl verta rinktis šią studijų programą?

Studijuojant ugdomi gebėjimai bendrauti užsienio kalba, išmanyti rašytinės komunikacijos anglų kalba ypatumus, versti įvairaus pobūdžio tekstus iš anglų kalbos į lietuvių kalbą ir iš lietuvių kalbos į anglų kalbą. Studijuojant ugdomi gebėjimai bendrauti antra (prancūzų/vokiečių) užsienio kalba. Baigusieji studijas išmano pranešimų ir anotacijų rašymo metodiką, moka referuoti tekstus, geba naudotis įvairia biuro technika ir duomenų apdorojimo sistemomis, rengti, įforminti ir organizuoti dokumentų apyvartą pagal Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos standartus. Studentams suteikiamos žinios apie vadybos ir administravimo principus, teisinius pagrindus.

Kuo išskirtinė ši studijų programa?

Studentai dažniausiai vyksta dalinėms studijoms ir praktikai į Ispaniją, Portugaliją, Jungtinę Karalystę, Airiją.

Dėmesys praktikai

Šioje studijų programoje daug dėmesio skiriama studentų praktiniam parengimui. Studijuodami studentai atlieka keturias praktikas. Vertėjo įgūdžius studentai lavina atlikdami informacijos valdymo ir vertimo praktikas. Vadybinio darbo įgūdžius tobulina atlikdami praktiką praktinio mokymo firmoje ir baigiamąją profesinės veiklos praktiką.

Studentai praktiką atlieka įvairaus tipo verslo įmonėse.

Studentai, dalyvaujantys atrankoje studijuoti pagal Erasmus+ mainų programą, gali praktiką atlikti ir užsienyje.

Tarptautinės galimybės

Pažangūs studentai turi galimybes išvykti studijuoti ar atlikti praktiką pagal Erasmus mainų programą. Šiuo metu studijas vykdančiame Humanitarinių studijų centre yra pasirašyta dvylika sutarčių, pagal kurias studentai turi galimybę studijuoti dešimtyje Europos Sąjungos šalių: Austrijoje, Belgijoje, Čekijoje, Danijoje, Graikijoje, Ispanijoje, Lenkijoje, Portugalijoje, Suomijoje, Turkijoje ir Rumunijoje.

Studijų tęstinumo galimybės Lietuvoje ir užsienyje

Verslo anglų kalbos ir vadybos studijų programą baigę studentai turi galimybes tęsti studijas Lietuvos universitetuose. Dažniausiai studentai renkasi studijas Šiaulių universitete, Mykolo Riomerio universitete ir Kauno technologijos universitete.

Karjeros galimybės

Absolventai gali dirbti verslo įmonėse, įstaigose, organizacijose.

Studijų dalykai

Būsimieji anglų kalbos vertimo specialistai studijuoja bendruosius koleginių studijų dalykus: Socialinę psichologiją, Filosofijos įvadą, Informacijos technologijas, Žmogaus saugą.

Studijų krypties dalykus: Lietuvių kalbos kultūrą, Dabartinę anglų kalbą, Verslo anglų kalbą, Anglų kalbos fonetiką, Anglų kalbos gramatiką, Kalbos mokslo pagrindus, Vertimo mokslo pagrindus, Taikomųjų tyrimų metodologiją, Dokumentų valdymą, Referavimą, Vertimą raštu, Dalykinio teksto referavimą ir vertimą, Teksto redagavimą, Nuoseklųjį vertimą, Užsienio kalbą, Teisės pagrindus, atlieka praktikas, rengia integruotą kursinį darbą, rengia baigiamąjį darbą.

Kitos studijų krypties dalykus: Ekonomiką, Verslo korespondenciją, Įmonių ekonomiką, Vadybą, E-verslą, Biuro tarnybinę etiką, Verslo komunikaciją, Verslo projektus.

Kita informacija:

Renkantis šią studijų programą stojantieji turi puikią galimybę išmokti užsienio kalbas, įgyti vertimo įgūdžių ir vadybininko gebėjimų.

Studijų programą vykdo: Kauno kolegijos Humanitarinių studijų centras. Nuolatinės ir ištęstinės studijos organizuojamos Kaune. 

Pasidalinkite savo nuomone:

Turite pastebėjimų? Pasiūlymų?
Norite išsakyti savo nuomonę ar pranešti apie įvykį?
Rašykite mums.

CAPTCHA Image