Taikomoji komunikacija (nauja programa)

Šiais laikais, kai informacijos srautas tik didėja, organizacijoms reikalingi naujos kartos specialistai, gebantys valdyti modernios komunikacijos procesą. Nuo šio birželio stojantieji galės rinktis studijų programą „Taikomoji komunikacija“, kuri realizuojama Kauno kolegijoje.

Pasak Kauno kolegijos Humanitarinio centro atstovų, inicijavusių profesinio bakalauro programą, šiose studijose siekiama parengti į technologijų taikomumą orientuotus, socialiai atsakingus ir kūrybiškus verslo, viešojo bei nevyriausybinio sektoriaus organizacijose dirbsiančius ir lingvistiniu pasirengimu išsiskiriančius komunikacijos specialistus. Anot iniciatorių,  komunikacijos specialistų poreikis nuolat auga, todėl Kauno kolegija, reaguodama į darbo rinkos tendencijas ir specialistų poreikio prognozes, ėmėsi rengti šiuolaikišką studijų programą.

Specialistų perspektyvas pagrindžia Jungtinių Amerikos Valstijų Džordžtauno universiteto  (Georgetown University) tyrimo „Perspektyviausios 2012–2018 m. studijų programos“ duomenys:  čia pirmą vietą tarp populiariausių specialybių užima komunikacijos ir rinkodaros specialistai. Universiteto edukacijos ir darbo centro mokslininkų komanda suskaičiavo, kad ateityje šių specialistų poreikis augs 24 procentais.

Taikomos komunikacijos programos perspektyvas patvirtina ir profesionalai Lietuvoje.  Studijų kokybės vertinimo centro suburta ekspertų grupė patvirtino šios studijų programos poreikį, parengimo kokybę ir perspektyvas, nuspręsdama   įvertinti ją teigiamai ir akredituoti ketverių metų laikotarpiui.

Baigusieji Taikomosios komunikacijos studijas Kauno kolegijoje gebės inicijuoti ir kurti žodinės bei rašytinės komunikacijos produktus ir projektus, naudos šiuolaikines technologijas šių produktų vizualizavimui bei sklaidai tradicinėse arba elektroninėse viešose erdvėse, taikys įgytas dalykines žinias stiprinant organizacijos ryšius su visuomene.

Pageidaujantys stoti į Taikomosios komunikacijos studijų programą prašymus studijuoti  galės pateikti nuo birželio 1 dienos.  Prašymai pildomi internetu registruojantis Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti sistemoje. Studijos bus organizuojamos nuolatine forma (3 metai) Kaune, Kauno kolegijos Humanitarinių studijų centre. Didžiausią procentinę įtaką konkursinio balo sandaroje turės brandos egzamino įvertinimas, gautas už lietuvių kalbą ir literatūrą.

Stuktūruota informacija apie pagrindines Taikomosios komunikacijos absolvento veiklas, gebėjimus ir profesines galimybes:

 

Informacija apie Taikomąją komunikaciją Kauno kolegijoje
Kaip tapti studentu?

Pasidalinkite savo nuomone:

Turite pastebėjimų? Pasiūlymų?
Norite išsakyti savo nuomonę ar pranešti apie įvykį?
Rašykite mums.

CAPTCHA Image