Socialinė pedagogika

Studijų programos formos:  ištęstinė (4,5 m.).

Kalba, kuria dėstomi studijų programos dalykai: studijos lietuvių kalba.

Kvalifikacinis laipsnis ir profesinė kvalifikacija: suteikiamas aukštojo mokslo pedagogikos profesinio bakalauro laipsnis, socialinio pedagogo kvalifikacija.

Kodėl verta rinktis šią studijų programą?

Socialinis pedagogas – tai vaiko gerovės advokatas, atstovaujantis jo teises ir interesus įvairiose švietimo įstaigose. Socialinis pedagogas padeda spręsti ugdytiniams kylančias mokymosi, socialines ir psichologines problemas.

Studijuojančiam studentui suteikiamos pedagogikos, psichologijos, teisės, užsienio kalbos ir kitos žinios, kurios jam padeda pažinti ugdytinį, nustatyti jo pagrindines problemas ir poreikius, sudaryti efektyvų pagalbos ugdytiniui planą.

Taip pat studijuojant studentas ugdo praktinius įgūdžius, reikalingus dirbant individualiai su ugdytiniais, su ugdytinių grupe / klase, su švietimo įstaigos bendruomene ir vietos bendruomene.

Tai puikus pasirinkimas tiems jaunuoliams, kurie myli vaikus, mėgsta bendrauti, yra linkę bendradarbiauti su kitais. Tai įdomus ir kūrybiškas darbas.

Kuo išskirtinė ši studijų programa?

  • Kauno kolegijos Humanitarinių studijų centro Socialinės pedagogikos studijų programos studentai turi puikias galimybes ne tik įgyti jiems reikalingas teorines žinias, tačiau ir ugdyti praktinius įgūdžius.
  • Dėstytojai studentus įtraukia į projektinę veiklą ir savanorišką darbą.
  • Projektinės veiklos metu studentai dirba su socialinės rizikos vaikais, padėdami jiems spręsti elgesio ir mokymosi problemas.
  • Kaip savanoriai studentai dirba teikdami pagalbą į emocinės paramos telefono liniją skambinantiems asmenims, dirba su neįgaliais ir pagyvenusiais žmonėmis. Taip pat organizuoja įvairias akcijas, pavyzdžiui, Kalėdinę gerumo akciją, aktyviai prisideda prie „Maisto banko“ akcijos.
  • Studijų programoje siūlomos tokios specializacijos: socioedukacinis darbas specialiose švietimo ir globos įstaigose; socioedukacinis darbas su rizikos grupių vaikais ir jų šeimomis.

Studijų dalykai

Būsimieji socialinės pedagogikos specialistai studijuoja bendruosius koleginių studijų dalykus: Lietuvių kalbos kultūrą, Informacijos technologijas, Žmogaus saugą, Užsienio kalbą.

Studijų krypties dalykus: Profesinę etiką, Edukologijos įvadą ir didaktiką, Hodegetiką, Specialiąją pedagogiką, Familistiką, Edukologinių tyrimų metodus, Filosofijos įvadą, Pedagogikos istoriją, Socialinę pedagogiką, Bendrąją ir asmenybės psichologiją, Raidos ir anomalios raidos psichologiją, Laisvalaikio organizavimo formas, Socialinę ir pedagoginę psichologiją, Prevencinę veiklą, Dailės ir žaidimų terapiją, Socioedukacinio darbo teoriją ir metodus, Teisės įvadą ir civilinę teisę, Vaiko gerovę, Žmogaus ekologiją ir vaiko sveikatą, atlieka praktikas, rengia baigiamuosius pedagoginių ir profesijos studijų darbus.

Gilesnės specializacijos dalykus: Socioedukacinį darbą su rizikos grupėmis / Socioedukacinį darbą su neįgalaus vaiko šeima, Delinkventiškos asmenybės socializaciją / Socialinį neįgaliųjų ugdymą, Profesijos anglų / prancūzų / vokiečių kalbą, Andragogiką / Lyginamąją edukologiją / Švietimo vadybą / Psichologinę saviugdą.

Dėmesys praktikai

Daug dėmesio skiriama studentų praktiniam parengimui – apie 20 proc. studijų laiko sudaro profesinės veiklos praktikos.

Studentai praktiką atlieka tose švietimo ir socialines paslaugas teikiančiose įstaigose, kuriose dirba socialiniai pedagogai. Praktikos vieta gali būti ikimokyklinio ugdymo įstaiga, bendrojo lavinimo mokykla, globos įstaigos, dienos centrai ir kt. organizacijos.

Studentai, dalyvaujantys atrankoje studijuoti pagal Erasmus+ mainų programą, gali praktiką atlikti ir užsienyje.

Kauno kolegijos duomenimis, apie 30 procentų studentų įsidarbina tose vietose, kuriose atliko praktiką.

Tarptautinės galimybės

Pažangūs studentai turi galimybes išvykti studijuoti ar atlikti praktiką pagal Erasmus mainų programą. Šiuo metu studijas vykdančiame Humanitarinių studijų centre yra pasirašyta dvylika sutarčių, pagal kurias studentai turi galimybę studijuoti dešimtyje Europos Sąjungos šalių: Austrijoje, Belgijoje, Čekijoje, Danijoje, Graikijoje, Ispanijoje, Lenkijoje, Portugalijoje, Suomijoje, Turkijoje ir Rumunijoje.

Karjeros galimybės

Absolventai gali dirbti socialinės apsaugos sistemai priklausančiose institucijose: vaikų teisių apsaugos tarnybose, švietimo ir socialinių reikalų departamento socialiniuose skyriuose, psichoneurologiniuose pensionatuose, senelių prieglaudose, sutrikusio intelekto vaikų ir paauglių dienos centruose. Taip pat turi teisę dirbti darbo biržose, nevyriausybinėse organizacijose – „Caritas“, „Raudonasis kryžius“, švietimo, sveikatos apsaugos, vidaus reikalų sistemai priklausančiose institucijose.

Studijų tęstinumo galimybės Lietuvoje ir užsienyje

Socialinę pedagogiką baigę studentai turi galimybes tęsti studijas Lietuvos universitetuose. Dažniausiai studentai renkasi studijas Lietuvos edukologijos universitete ir Šiaulių universitete.

Kita informacija

Stojant į Socialinę pedagogiką ir norint gauti valstybės finansavimą, stojimo į aukštąsias mokyklas metu laikomas motyvacinis testas. Motyvacinio testo nereikia bijoti – Jums teks laikant testą raštu ir žodžiu atsakyti į klausimus apie pasirinktą specialybę.

Studijų programą vykdo: Kauno kolegijos Humanitarinių studijų centras. Ištęstinės studijos organizuojamos Kaune. 

Pasidalinkite savo nuomone:

Turite pastebėjimų? Pasiūlymų?
Norite išsakyti savo nuomonę ar pranešti apie įvykį?
Rašykite mums.

CAPTCHA Image