Anglų kalba ryšiams su visuomene

Studijų programos forma: nuolatinė (3 m.).

Kalba, kuria dėstomi studijų programos dalykai: studijos lietuvių ir anglų kalbomis.

Kvalifikacinis laipsnis: suteikiamas humanitarinių mokslų profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis. 

Kodėl verta rinktis šią studijų programą?

Būsimieji specialistai organizuos ir kontroliuos vidinę ir išorinę komunikaciją įmonėje arba jos padaliniuose tiek šalies viduje, tiek užsienyje, įvertins informacijos ir komunikacijos verslo aplinką, analizuos, sistemins ir vertins tyrimų duomenis, organizuos komunikacinę ryšių su visuomene veiklą ir parinks tinkamus komunikacinės veiklos tobulinimo metodus. Specialistai koordinuos ryšių su visuomene akcijas, kurs informacijos produktus bei organizuos jų pateikimą įvairiais būdais ir priemonėmis, mokės populiarinti įmonės veiklą, saugoti jos patikimumą, administruoti įmonės interneto svetainę, formuoti tinkamą ir patrauklų įmonės įvaizdį, kurti firminį stilių, mokės rengti kalbas, konferencijas, pranešimus, pristatymus, išmanys medijų kanalų specifiką, mokės dirbti įvairiomis kompiuterinėmis programomis, efektyviai bendrauti gimtąja ir profesijos anglų kalba, turės gerus planavimo ir komunikacinių procesų valdymo įgūdžius.

Kuo išskirtinė ši studijų programa?

Studentai praktiką atlieka įvairaus tipo įmonėse: žiniasklaidos kanaluose, vertimo biuruose, taip pat kultūros ir socialinių paslaugų centrų, gamybos įmonių komunikacijos ir informacijos tarnybose. 

Dėmesys praktikai

Šioje studijų programoje daug dėmesio skiriama studentų praktiniam parengimui. Studijuojuodami studentai atlieka keturias praktikas. Komunikacijos ir informacijos valdymo įgūdžius studentai lavina atlikdami komunikacijos ir informacijos valdymo praktiką. Kiti įgūdžiai lavinami atliekant ryšių su visuomene ir baigiamąją profesinės veiklos praktikas. Studentai praktiką atlieka įvairaus tipo verslo įmonėse.

Tarptautinės galimybės

Pažangūs studentai turi galimybes išvykti studijuoti ar atlikti praktiką pagal Erasmus+ mainų programą. Šiuo metu studijas vykdančiame Humanitarinių studijų centre yra pasirašyta dvylika sutarčių, pagal kurias studentai turi galimybę studijuoti dešimtyje Europos Sąjungos šalių: Austrijoje, Belgijoje, Čekijoje, Danijoje, Graikijoje, Ispanijoje, Lenkijoje, Portugalijoje, Suomijoje, Turkijoje ir Rumunijoje. Studentai, dalyvaujantys atrankoje studijuoti pagal Erasmus+ mainų programą, gali praktiką atlikti ir užsienyje.

Studijų tęstinumo galimybės Lietuvoje ir užsienyje

Anglų kalbos ryšiams su visuomene su gretutine vadybos kryptimi studijų programą baigę studentai turi galimybes tęsti studijas pagal humanitarinių ir socialinių mokslų sritis Lietuvos ir užsienio universitetuose.

Karjeros galimybės

Šios studijų programos absolventai galės dirbti įvairiose veiklos srityse valstybiniame sektoriuje, privačiose verslo įmonėse, tyrimų ir konsultacijų organizacijose, nepelno siekiančiose visuomeninėse organizacijose ir pan. Baigę studijas Anglų kalbos ryšiams su visuomene studijų programos studentai galės dirbti ryšiams su visuomene atstovais, vidinės ir išorinės komunikacijos administratoriais, komunikacinio įvaizdžio kūrimo specialistais, tarptautinės komunikacijos atstovais, informacinių produktų kūrėjais, vadybininkais, vadovo padėjėjais. Iniciatyvūs absolventai galės steigti savo verslą, o įgiję patirties, eiti vadovo pareigas. 

Studijų dalykai

Būsimieji anglų kalbos ryšiams su visuomene specialistai ir vadybininkai studijuoja bendruosius koleginių studijų dalykus: Socialinę psichologiją, Filosofijos įvadą, Informacijos technologijas ir medijas, Darnųjį vystymąsi.

Studijų krypties dalykus: Lietuvių kalbos ir rašto kultūrą, Dabartinę anglų kalbą, Verslo anglų kalbą, Anglų kalbą ryšiams su visuomene, Anglų kalbos fonetiką, Anglų kalbos gramatiką, Kalbos mokslo pagrindus, Vertimo teoriją ir praktiką, Taikomųjų tyrimų metodologiją, Įvadą į sociolingvistiką, Tarpkultūrinę komunikaciją, Rašto komunikaciją, Organizacijų komunikaciją, II-ąją užsienio kalbą, Žiniasklaidos teisės pagrindus, Profesinę etiką, Viešojo pristatymo meną, Komunikacijos teoriją, atlieka praktikas.

Kitos krypties dalykus: Vadybos ir ekonomikos pagrindus, Ryšių su visuomene pagrindus, Reklamos įvadą, Ryšių su visuomene technologijas ir įrankius.

Kita informacija

Renkantis šią gretutinių studijų programą stojantieji turi puikią galimybę puikiai įvaldyti anglų kalbą ryšių su visuomene srityje ir įgyti vadybininko gebėjimų.
Tai puiki galimybė pabėgti nuo didmiesčio šurmulio ir pasinerti į šiuolaikiškas, praktines ir dinamiškas studijas pačiame Lietuvos centre.

Studijų programą vykdo: Kauno kolegijos Humanitarinių studijų centras. Nuolatinės studijos organizuojamos Kaune.

Pasidalinkite savo nuomone:

Turite pastebėjimų? Pasiūlymų?
Norite išsakyti savo nuomonę ar pranešti apie įvykį?
Rašykite mums.

CAPTCHA Image