Vadovo žodis

Humanitarinių studijų centras yra regioninis Kauno kolegijos padalinys, rengiantis užsienio kalbų specialistus, socialinius pedagogus, o nuo 2013 m. rugsėjo ir kultūrinės veiklos vadybininkus.

Bendruomenės susitelkimas siekiant užsibrėžtų tikslų, sprendžiant problemas yra didžiausia centro stiprybė. Dėstytojai nuolat tobulina dalykines ir pedagogines kompetencijas, dalyvauja Erasmus+ mainų programoje bei projektinėje veikloje. Būdami patys aktyvūs, dėstytojai skatina studentus naudotis puikiomis sąlygomis dalyvauti studentų Erasmus mainų programoje, suteikiančioje galimybes studijuoti ir atlikti praktikas pasirinktoje Europos valstybėje.

Centro studentai turi puikias sąlygas studijuoti keturiose studijų programose. Siūlomos ištęstinės ir nuolatinės studijų formos, individualios studijos. Centro biblioteka siūlo naujausią specialybinę literatūrą, žodynus ir žinynus bei prieigą prie duomenų bazių. Norintiems studijuoti užskaitomi ankstesni studijų pasiekimai. Dirbantiems ar gyvenantiems užsienyje dalis dalykų dėstomi nuotoliniu būdu. Šiuolaikinės technologijos daro studijų procesą lankstų ir prieinamą kiekvienam pasiryžusiam studijuoti. Daugiafunkcė kalbų mokymo laboratorija Sanako, vertimo programa Trados bei modernūs dėstymo metodai padeda siekti gerų studijų rezultatų.

Centras teikia neformalias švietimo paslaugas – užsienio kalbų, pedagogikos-psichologijos, psichologinės saviugdos, informacinių technologijų, teisės, dailės ir žaidimų terapijos kursus. Centre dirbantys kompetentingi dėstytojai veda įvairius mokymus pagal klientų pageidavimus.

Vienas iš centro prioritetinių tikslų – integracija į miesto bendruomenę. Nuo 2008 metų miesto senjorai kviečiami į TAU (Trečiojo Amžiaus Universitetas). Vykdoma bendra projektinė veikla su  rajono bei miesto mokyklomis ir organizacijomis. Centro studentai dalyvauja savanoriškoje veikloje, Maisto banko akcijose. Universalus sporto aikštynas atviras Kėdainių sporto aistruoliams.

Savo veikloje centro bendruomenė vadovaujasi šiais moraliniais principais ir vertybėmis: tarnystė visuomenei, tolerancija, atvirumas, viešumas, lojalumas organizacijai, akademinė laisvė, atsakomybės ir atskaitomybės darna, profesionalumas, integralumo ir išskirtinumo puoselėjimas, bendradarbiavimas ir partneriškumas.

Kauno kolegijos Humanitarinių studijų centro vadovė

Jolanta Bareikienė

Pasidalinkite savo nuomone:

Turite pastebėjimų? Pasiūlymų?
Norite išsakyti savo nuomonę ar pranešti apie įvykį?
Rašykite mums.

CAPTCHA Image