Tarptautinė veikla

Kauno kolegijoje tarptautinė veikla yra vykdoma remiantis Kauno kolegijos tarptautinio bendradarbiavimo veiklos strategija 2007–2013 metams. Tikslas – gerinti studijų ir mokslo taikomųjų tyrimų veiklos kokybę bei užtikrinti, kad kolegijos absolventai atitiktų nuolat besikeičiančios tarptautinės darbo rinkos poreikius, perimti kitų šalių gerosios praktikos pavyzdžius bei patirtį, siekti kolegijos tarptautinio pripažinimo.

Pagrindinės tarptautinės veiklos kryptys:

Vienas iš strateginių Kauno kolegijos uždavinių – padidinti studentų ir dėstytojų judumą 20 proc. kiekvienais metais. Kauno kolegijos studentai gali vykti studijuoti arba atlikti praktiką užsienyje pasinaudojant įvairių fondų lėšomis, dvišalių susitarimų ir sutarčių tarp Kauno kolegijos ir įvairių institucijų užsienyje teikiamomis galimybėmis.

Partneriai

Kauno kolegija aktyviai bendradarbiauja su daugiau kaip 150 užsienio partnerių, iš jų – per 140 pagal Mokymosi visą gyvenimą/ Erasmus programą.

Erasmus programos politikos nuostatos

Kauno kolegijos Erasmus partneriai 2012

Sharing Diversity (Dalinkimės skirtumais / įvairove) – tai ne tik naujas Kauno kolegijos Užsienio ryšių tarnybos įvaizdis, bet ir mūsų požiūris ir įsitikinimas, kad stengdamiesi suprasti kitas kultūras ir jų skirtumus mūsų institucijos dėstytojai ir studentai sugebės atskleisti panašumus bei užmegs naujus ryšius su abipuse pagarba ir supratimu.

Su šiuo nauju įvaizdžiu mes kviečiame visus mūsų partnerius kartu kurti naują tarpkultūrinę aplinką , kur kultūrų įvairovė būtų gerbiama ir suprasta.

Tarptautinės veiklos koordinavimas

Užsienio ryšių tarnyba organizuoja veiklą tarptautinio ryšių plėtros, bendradarbiavimo, tarptautinių projektų rengimo ir jų realizavimo srityse. Šiuo metu Kauno kolegijos Užsienio ryšių tarnyboje dirba 3 darbuotojai.

Užsienio ryšių tarnybos vedėja Jolanta Valiaugienė (el. paštas: jolanta.valiaugiene@go.kauko.lt)

Pagrindinės funkcijos:

 • Kolegijos tarptautinės veiklos plėtra bei koordinavimas;
 • Atstovavimas Kolegiją tarptautiniuose renginiuose;
 • Konsultavimas tarptautinės veiklos, tarptautinių projektų rengimo, tarptautinių konferencijų, seminarų, susitikimų organizavimo klausimais;
 • Naujienų apie studijas, stipendijas, stažuotes skelbimas bei konsultavimas
 • Vykdomų tarptautinių projektų priežiūra ir biudžeto administravimas;
 • Tarptautinių bendradarbiavimo sutarčių administravimas;
 • Oficialios korespondencijos anglų kalba tvarkymas;
 • ERASMUS programos instituciniu mastu koordinavimas (Institucinis koordinatorius);
 • URT biudžeto ir personalo valdymas

Užsienio ryšių tarnybos specialistė Indrė Šaltytė (el. paštas: erasmus@kauko.lt)

Pagrindinės funkcijos:

 • Erasmus programos administravimas, duomenų kaupimas, paraiškų bei ataskaitų už suplanuotą bei įvykdytą veiklą teikimas ir pan.;
 • Išvykstančių studentų bei dėstytojų mainų koordinavimas;
 • Išvykstančių studentų bei dėstytojų konsultavimas;
 • Dvišalių sutarčių priežiūra;
 • Išvykstančių studentų bei dėstytojų finansinių sutarčių priežiūra;
 • Ryšių su programos partneriais palaikymas;
 • Informacijos apie valstybines stipendijas studijoms, mokslinėms stažuotėms ir vasaros kursams užsienyje skleidimas Kauno kolegijos bendruomenei;
 • Informacinio seminarų išvykstantiems studentams rengimas;
 • Informacinių leidinių Kolegijos studentams ir dėstytojams rengimas

Užsienio ryšių tarnybos specialistė Agnė Narvilaitė (el. paštas: incoming@kauko.lt)

Pagrindinės funkcijos:

 • Atvykstančių studentų paraiškų derinimas ir registravimas;
 • Atvykstančių studentų apgyvendinimas;
 • Vizų tvarkymas;
 • Orientacinės savaitės bei kultūrinės programos atvykstantiems studentams organizavimas;
 • Mentorių programos koordinavimas;
 • Atvykstančių studentų konsultavimas;
 • Informacinės – reprezentacinės medžiagos užsienio partneriams ir užsienio studentams rengimas;
 • Renginių atvykstantiems studentams koordinavimas ir inicijavimas.
 
 

Pasidalinkite savo nuomone:

Turite pastebėjimų? Pasiūlymų?
Norite išsakyti savo nuomonę ar pranešti apie įvykį?
Rašykite mums.

CAPTCHA Image