Humanitarinių ir socialinių studijų katedra

Humanitarinių ir socialinių studijų katedros pradininkė buvo Filologijos ir edukologijos katedra, įkurta 2011 m. sausio 10 d., sujungus Edukologijos ir Filologijos katedras. Nuo 2016 metų rugsėjo mėnesio, kuomet dėl išsiplėtusio studijų programų paketo buvo nutartą keisti katedros pavadinimą.

Katedroje dirba 23 dėstytojai: 3 docentai, 17 lektorių ir 3 asistentai (iš jų 3 mokslo daktarai ir 20 magistrų).

Katedros vedėjas – Albertas Juodeika

Adresas: J. Basanavičiaus g. 4, Kėdainiai, 106 kab.

Tel. 8 347 56 860

El. paštas: albertas.juodeika@go.kauko.lt 

Katedros veiklos prioritetinės kryptys:

 • sudaryti sąlygas ir sukurti aplinką naujų studijų programų rengimui, vykdomų studijų programų bei studijų organizavimo tobulinimui ir kaitai, užtikrinant studijų programų realizavimo kokybę.
 • ugdyti nuolat besimokančią katedros dėstytojų bendruomenę, užtikrinančią keliamų tikslų įgyvendinimą.
 • atlikti taikomuosius tyrimus, užtikrinti tyrimų rezultatų sklaidą ir vykdyti konsultacinę veiklą.
 • užtikrinti katedros veiklos kokybę, įgyvendinant demokratišką, planingą, pagrįstą savianalize ir išoriniu vertinimu katedros veiklos kokybės laidavimo sistemą.

Katedroje įgyvendinamos studijų programos:

Anglų kalba ryšiams su visuomene (nuolatinės studijos)* NAUJA

Kultūrinės veiklos organizavimas (nuolatinės ir ištęstinės studijos) NAUJA

Socialinė pedagogoka (nuolatinės ir ištęstinės studijos)

Verslo anglų kalba (nuolatinės ir ištęstinės studijos)*

* yra galimybė rinktis gretutinę vadybos kryptį.

 Katedra bendradarbiauja su:

 • Lietuvos paraplegikų asociacija;
 • Kėdainių specialiąja internatine mokykla;
 • Kėdainių jaunimo mokykla;
 • Kėdainių bendruomenės centru;
 • Kėdainių švietimo centru;
 • Kėdainių profesinio rengimo centru;
 • Kėdainių vaikų globos namais „Saulutė“;
 • NVGN „Vilniaus SOS vaikų kaimas;
 • Kėdainių darbo birža;
 • Kėdainių raj. policijos komisariatu;
 • Kėdainių rajono bendrojo lavinimo mokyklomis;
 • Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros departamentu;
 • Vokietijos, Prancūzijos, Jungtinės Karalystės ir JAV informacijos ir kultūros centrais.

Sudarytos bendradarbiavimo sutartys su šiomis Lietuvos aukštosiomis mokyklomis ir kolegijomis:

 • Šiaulių universiteto Humanitariniu fakultetu;
 • Šiaulių universiteto Socialinės gerovės ir negalės studijų fakultetu;
 • Lietuvos edukologijos universitetu;
 • LEU Socialinės komunikacijos institutu;
 • Marijampolės, Klaipėdos, Vilniaus kolegijomis ir kt.

Katedra dalyvauja dėstytojų ir studentų Erasmus+ mobilumo programoje su partneriais Austrijoje, Čekijoje, Ispanijoje, Suomijoje, Turkijoje.

Pasidalinkite savo nuomone:

Turite pastebėjimų? Pasiūlymų?
Norite išsakyti savo nuomonę ar pranešti apie įvykį?
Rašykite mums.

CAPTCHA Image