Paslaugos

Humanitarinių studijų centro teikiamos edukacinės paslaugos:

  • rengti programas ir metodinę medžiagą, skirtą profesinės kvalifikacijos tobulinimui (pvz., pedagogams, socialiniams darbuotojams, valstybės tarnautojams);
  • organizuoti profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursus ir seminarus;
  • esant poreikiui rengti išvažiuojamuosius kvalifikacijos tobulinimo mokymus;
  • organizuoti kvalifikacijos tobulinimo kursus nuotoliniu būdu;
  • pagal akademinės bendruomenės poreikį teikti kvalifikacijos tobulinimo paslaugas, rengti metodines dienas, seminarus ir kt.;
  • palaikyti bei plėtoti ryšius su regiono švietimo įstaigomis ir kitomis organizacijomis bei institucijomis;
  • teikti konsultacijas kvalifikacijos tobulinimo klausimais;
  • atlikti užsakomuosius tyrimus;
  • rengti projektus ir dalyvauti tarptautinėse bei nacionalinėse socio-edukacinės plėtros programose;
  • organizuoti vaikų vasaros stovyklas.

Pasidalinkite savo nuomone:

Turite pastebėjimų? Pasiūlymų?
Norite išsakyti savo nuomonę ar pranešti apie įvykį?
Rašykite mums.

CAPTCHA Image